Kategori: test

De utvalgte

De utvalgte

Antallet flyktninger som ber om beskyttelse av FNs høykommissær for flyktninger øker kraftig. Et lite fåtall får komme til et tryggere liv i Vesten, herunder Norge. Hvordan velges de ut? Plot dro til Iran for å se hvordan utvelgelsen skjer.